موتور دویتس

موتور دویتس

حالت نمایش:
نمایش سریع

پیستون 2012 Tcd

(0)

پیستون کامل با رینگ موتور دویتس 2012قطعه استوانه شکلی است که در داخل سیلندر با اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اصلی موتور است و زمان های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند.این قطعه بخشی از سیستم احتراق داخلی ماشین الات سنگین استکه با فشارگاز ناشی از احتراق در محفظه احتراق با..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)